خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

اوقات خوش

دوشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۵۵ ب.ظ

می رویم بیرون کمی بچرخیم و دلمان باز شود که دوستان ناگهان متوجه می شوند فرصت خوبیست برای بحث کردن، بله... اوقات خوش من را با زیر سوال بردن عقاید و تمسخر سلایق هم پر می دهند انگار هیچ کار دیگری در این دنیا نیست برای دور هم بودن! و این گونه است که تا یک سال سراغ هیچ دوستی و هیچ ددر دودوری نمی روم!


موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۴/۱۲/۱۰
یک دیو