خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

ب ع 29

چهارشنبه, ۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۲:۱۷ ق.ظ

گول لحن مهربون جدیدتو خوردم.

فکر می کردم دیگه اون آدم سابق نیستی.

خوش حال بودم که حالا می تونم باهات حرفامو بزنم.

اما این فقط ظاهر جدیدت بود. یه پوسته ی موقتی.

آخرین باری بود که بهت اعتماد می کردم. 

تو نمی فهمی افعال گذشته می تونن چه قد غم انگیز باشن.

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۵/۰۷/۰۷
یک دیو