خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

رز خندان

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۰۶ ق.ظ

 می دانستم مهربانی اش را هر شب از تابش ماه می گیرد، او انعکاس ماه بود. یک روز هم فهمیدم، او می تواند هر چیزی باشد. همان طور که آخرین بار چهره ی گلگونش مثل گلبرگ های لطیف یک رز بود. یک رز شاد و مرموز!


موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۲/۱۷
یک دیو