خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

ب ع 61

جمعه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۱۵ ق.ظ

خیلی روزهای بدیه.  دلم می خواد به همه کمک کنم اما نمی تونم در توانم نیست.

دلم می خواد این روزها تموم شن زودتر بیان و زودتر شرشون رو کم کنن اما در عین حال به شدت از فردا می ترسم!

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۲۰
یک دیو