خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

ب ع 66

شنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۵۴ ق.ظ

تو پادشاهی، گر چشم پاسبان همه شب 

به خواب در نرود پادشا چه غم دارد

خطاست این که دل دوستان بیازاری

ولیک قاتل عمد از خطا چه غم دارد

                        سعدی

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۵/۲۱
یک دیو