خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

بهار سال های دور

چهارشنبه, ۴ فروردين ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲ ب.ظ

بهار که می شد ناگهان می زدی زیر آواز 

و من هم که دل از دستم رفته بود

پا به پایت دیوانه می شدم

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۱/۰۴
یک دیو