خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

خواب سرگردانی

دیوها را دوست بدارید!

یک دلقک

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۰۳:۰۱ ق.ظ

به حال من بخند 

که دایم پاهایم به هم می پیچد و محکم زمین می خورم

به چهره ی رنگی و خیس از اشک من 

به این نمایش مضحک و دردناک که زندگی من است، تنها بخند

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۲۷
یک دیو